Cappella di Loreto Loretánská kaple Praga

Descrizione

Loretánská kaple (loreta) je zvláštní typ kaple stylově napodobující Svatou chýši v Loretu, legendární obydlí Panny Marie, kde měl být z Ducha Svatého panensky počat Ježíš Kristus. Tyto kaple byly stavěny po celé Evropě především v 16. až 18. století jako jeden z projevů barokní zbožnosti.

Loreto se od 14. století stalo proslulým poutním místem, kde byly uloženy kameny, které pocházely z příbytku, který měla obývat Panna Marie v Nazaretu. Kameny se do Itálie dostaly patrně na konci 13. století (roku 1294), ale již od 14. století se šířila legenda o zázračném přenesení příbytku Panny Marie anděly. K Loretu se také pojily pověsti o zázračných uzdraveních a milostech přičítaných Černé Panně Marii Loretánské.

Popis kaple (modelový)

Většina loret na českém území vychází z Bramanteho úpravy Svaté chýše v Loretu, tj. v čelní stěně je pouze malé okno, v podélných stěnách vedle sebe dva vchody. Vnější stěny bývají ozdobeny reliéfy s typickými výjevy z loretánské legendy. Množství loret ale zůstalo i bez výzdoby, pouze ve strohé podobě napodobujíc předbramantovskou úpravu Santy Casy v Loretu.

Kompozičně byly lorety umístěny u kostela, kde probíhaly mše pro větší množství poutníků, někdy přímo v prostorách kostela (Slaný, Brno). Většinou ale byly postaveny volně (často na návrších) a až jejich obliba jako poutního místa mohla vyvolat potřebu vytvořit kolem další budovy (nebo alespoň ambit). Protože vlastně všechny lorety do značné míry kopírují svůj originál v Loretu, byl zde tvůrčí prostor architekta či stavebníka značně omezen. Jejich vynalézavost se proto mnohem více uplatňovala právě při stavbě objektů v okolí samotné kaple, které spolu s ní tvořily jeden urbanistický celek.

Většina loret byla v souladu s Bramanteho úpravou vnitřně členěna do dvou nestejně velkých prostor, oddělených dřevěnou oltářní stěnou, strop byl řešen valenou klenbou. Vnitřní prostory jsou dle italského vzoru a v kontrastu se zdobenými vnějšími stěnami hrubé, často z různě odstíněných cihel, někdy je vidět zazděné kusy trámů. Výzdobu tvoří cyklus maleb se scénami ze života Panny Marie, které jsou úmyslně po ploše rozmístěny nepravidelně. Za oltářem je v oltářní stěně otvor, skrz který je průhled do druhé místnosti se soškou Černé Matky Boží Loretánské umístěné v nice. Tato napodobenina byla vystavena vedle originálu v Loretě a pak po zvláštním svolení papeže teprve dopravena do nové kaple. Její přenesení na své místo bylo obvykle velkou církevní událostí provázenou náboženským procesím. Soška je vyrobena ze dřeva cedrového, hruškového nebo lipového, její roucho modře a červeně polychromované a obličej v barvě černé až tmavě hnědé.

Některé kaple mají v určitém místě uměle vytvořenou trhlinu, kde jsou někdy i uvolněné cihly. Tato úprava odkazuje na legendu, podle které do Svaté chýše v Loretu uhodil blesk, ale místa na kterých byla namalována Panna Maria zůstala nepoškozena a to i přesto, že okolí bylo bleskem poškozeno.

Loretánské kaple v Evropě

 • Kostel Panny Marie Loretánské (Paříž)
 • Kostel Zvěstování Páně (Bratislava)

Loretánské kaple v českých zemích

První kaple v českých zemích vznikly po návštěvách italské Lorety českými šlechtici. V době pobělohorské se jejich zakládání do určité míry stalo výrazem snahy vytvořit poutní místa v rámci šíření mariánského kultu. Některé loretánské kaple také sloužily jako rodové pohřební kaple a byly s tímto záměrem již zbudovány, např. v Děčíně pro Thuny nebo v Teplicích pro rod Claryů.

Hlavními zakladateli loretánských kaplí byla šlechta a jezuité, mnohem řidčeji i měšťané. Církevní řády (minorité, františkáni, kapucíni) spíše zaopatřovali poutníky k loretám putující a zajišťovali pravidelné bohoslužby.

Aby bylo o kaple a poutníky k nim putující nějak postaráno, vznikly u některých z nich kapituly nebo byly kaple stavěny v blízkosti klášterů. O méně významné lorety se starali kaplané, žijící v její blízkosti. Při loretách dále mohlo vzniknout mariánské bratrstvo.

Poutníci a návštěvníci lorety přinášeli sošce dárky buď jako poděkování za splněnou prosbu nebo jako doprovod takové prosby nebo i pouze jako důkaz své víry. Některé lorety získaly vlivem takovýchto i cenných darů značně velké poklady, pro které musela být vystavena zvláštní pokladnice. Většina jich zmizela v době napoleonských válek, kdy byly použity pro posílení státních financí.

Množství loretánských kaplí bylo zbořeno v době Josefa II., některé byly rušeny a posléze zase obnoveny. Další kaple zanikly během 19. století, kdy upadal loretánský kult, a ve 20. století.

Svatyně s loretánskou soškou

Vliv loretánského kultu se neomezoval pouze na stavbu loretánských kaplí. Panně Marii Loretánské mohly být zasvěceny i kostely (např. v Roudnici nebo na Vyšehradě), nebo byly kostelní kaple upraveny, aby připomínaly Svatou chýši, např. v kostele sv. Kříže ve Znojmě. V některých kostelích stála na oltáři soška Panny Marie Loretánské, mluví se o tzv. loretánských oltářích (děkanský kostel v Žamberku), soška sem někdy mohla být i přenesena ze zbořených loretánských kaplí.

Seznam loretánských kaplí v Čechách a na Moravě
 • loretánská kaple v Horšovském Týně (1584)
 • loretánská kaple v Roudnici (1603-1613) - v zaniklém kostele Panny Marie Loretánské
 • loretánská kaple v Jílovém (po 1621) - zaniklá
 • loretánská kaple v Hájku u Unhoště (1623)
 • loretánská kaple v Mikulově (1623) – přestavěna na hrobku Ditrichštejnů
 • loretánská kaple v Praze (1625-1631)
 • loretánská kaple v Častolovicích (1647) - zaniklá
 • loretánská kaple v Římově (1650)
 • loretánská kaple v Golčově Jeníkově (1650-1653)
 • loretánská kaple ve Slaném (1657) v kostele Nejsvětější Trojice
 • loretánská kaple u Horažďovic (1659) - na vrchu Stráži, přestavěna na obytný dům
 • loretánská kaple u Žitenic (1660)
 • loretánská kaple v Olomouci (sv. Václav) (1662) - při Katedrále svatého Václava
 • loretánská kaple ve Starém Hrozňatově (1664–1689)
 • loretánská kaple v Chrudimi (1664-1665) - zaniklá, při kostele svatého Josefa
 • loretánská kaple v Děčíně (1667) - zaniklá
 • loretánská kaple v Jaroměřicích nad Rokytnou (1668) – po roce 1785 částečně zbořena, zbytek přestavěn
 • loretánská kaple v Boru u Tachova (1668)
 • loretánská kaple v Dobříši (70. léta 17. století) - zaniklá
 • loretánská kaple v Boskovicích (1670), při kostele svatého Jakuba Staršího
 • loretánská kaple v Rabštejně nad Střelou (1671)
 • loretánská kaple v Teplicích (1674-1675) - zaniklá
 • loretánská kaple v Svébořicích u Mimoně (1679-1681) - zaniklá, v kostele Nanebevzetí Panny Marie, zanikla s celou vsí v důsledku zřízení VVP Ralsko)
 • loretánská kaple v Novém Městě nad Metují (1680) - při kostele Narození Panny Marie
 • loretánská kaple v Radíči u Sedlčan (1680) - u zámku
 • loretánská kaple ve Fulneku (1681-1683) - zaniklá
 • loretánská kaple v Klášterci nad Ohří (1682) - zaniklá, na Bolestné cestě Panny Marie
 • loretánská kaple v Hořovicích (1685)
 • loretánská kaple v Kadani (1690) - zaniklá, při minoritském klášteře
 • loretánská kaple v Praze (Nové Město) (1692) - zaniklá, při kostele Panny Marie Sněžné
 • loretánská kaple u Hlásné Lhoty u Jičína (1694) - součást obce Podhradí
 • loretánská kaple v České Lípě (1698) - při augustiniánském klášteře
 • loretánská kaple ve Vratěníně (1699) - zaniklá, při klášteře bosých augustiniánů
 • loretánská kaple u Pyšel (1699)
 • loretánská kaple v Rumburku (1704-1709)
 • loretánská kaple u Vlašimi (1704-1706) - na Spáleném Vrchu
 • loretánská kaple v Lysé nad Labem (1704) - zaniklá, při augustiniánském klášteře
 • loretánská kaple v Kosmonosích (1707)
 • loretánská kaple v Týnci u Klatov (1711)
 • loretánská kaple v Rychnově nad Kněžnou (1713) - při kostele Nejsvětější Trojice
 • loretánská kaple v Žatci (1713) - zaniklá
 • loretánská kaple ve Znojmě (1713) - zaniklá, v Klášteře klarisek
 • loretánská kaple v Brně (1716-1719) – součástí areálu jsou Svaté schody
 • loretánská kaple v Chlumci nad Cidlinou (1719) - přestavěná
 • loretánská kaple v Jihlavě (1723) - zaniklá, při kostele Povýšení svatého Kříže
 • loretánská kaple v Olomouci (sv. Mořic) (1725-1727) - při kostele svatého Mořice
 • loretánská kaple v Broumově (1727?) - zaniklá, při benediktinském klášteře
 • loretánská kaple v Jaroměřicích u Jevíčka (1730-1731) - v Jaroměřicích
 • loretánská kaple v Uherském Hradišti (1749) - zaniklá
 • loretánská kaple v Žacléři (1750-1760) - při kostele Nejsvětější Trojice
 • loretánská kaple v Komorním Hrádku (1765) - zaniklá, v zámeckém parku
 • loretánská kaple v Moravské Třebové (1767) - při kostele Nanebevzetí Panny Marie
 • loretánská kaple ve Slavonicích (1820) - při kostele Božího Těla

Odkazy

Reference

Literatura

 • Jan Bukovský: Loretánský stavební typ v Čechách a na Moravě, Sborník VUT v Brně, 1966, č. 2-3.
 • Jan Bukovský: Le type de construction de la Chapelle de Loreto dans l´architecture du baroque de Bohème, sborník Historica XV, Praha 1967.
 • Jan Bukovský: Loretánské kaple v Čechách a na Moravě, Praha 2000.
 • Rudolf Hammerle: Lorettoheiligtümer in Böhmen, Mähren und Schlessien, Jahtbuch für Sudetendeutsche Museen und Archive. München 1992.

Související články

 • loretánská legenda
 • mariánský kult
 • Svatá chýše

Externí odkazy

 • Obrázky, zvuky či videa k tématu loretánská kaple ve Wikimedia Commons

Informazioni sui contatti

 • Indirizzo: Loretánské nám. 100/7, Praga,
  118 00, Repubblica Ceca
 • GPS: 50° 5.359 N 14° 23.527 E

Posizione

Scorri verso l'alto