• Email: info@pragap.com
  • Tél: +420 261 264 369

Pragap TourÀ propos de nous

Pragap Tour

Our Travel agency Pragap Tour, s.r.o. has been established in 1996. Since our foundation we have provided high quality accommodation, services and personal approach to each individual request. The main focus of our company is to provide accommodation in Prague above all in hotels located in the centre or close to the city center. In addition, Arcadira System arranges and offers a wide range of services, includes guides, transfers, sightseeing tours and various tickets for culture events. Furthermore, Arcadira helps to organize conferences, business and company meetings and promotion activities.

Our young, experienced and dynamic team is prepared to share its passion for the true value of our region and magnificant Prague and Carlsbad.

We believe that our offer will meet all your requirements and we look forward doing business with you.

Lieux d'intérêt

Chapelle de Loreto /Loretánská kaple/

Prague

Loretánská kaple (loreta) je zvláštní typ kaple stylově napodobující Svatou chýši v Loretu, legendární obydlí Panny Marie, kde měl být z Ducha Svatého panensky počat Ježíš Kristus. Tyto kaple byly stavěny po celé Evropě především v 16. až 18. století jako jeden z projevů barokní zbožnosti. Loreto se od 14. století stalo proslulým poutním místem, kde byly uloženy kameny, které pocházely z příbytku, který měla obývat Panna Marie v Nazaretu. Kameny se do Itálie dostaly patrně na konci 13. století (roku 1294), ale již od 14. století se šířila legenda o zázračném přenesení příbytku Panny Marie anděly. K Loretu se také pojily pověsti o zázračných uzdraveních a milostech přičítaných Černé Panně Marii Loretánské. Popis kaple (modelový) Většina loret na českém území vychází z Bramanteho …

Apprendre encore plus

Parcourez le sommet