Czech Museum of Fine Art (České muzeum výtvarných umění)

Descripción

České muzeum výtvarných umění v Praze (ČMVU, 1993–2009), bylo založeno jako Středočeská galerie roku 1963, kdy začalo budovat sbírkový fond a pořádat výstavy na různých místech Středočeského kraje. Jeho sídlo v Praze vzniklo rekonstrukcí tří historických domů Husova 19-21, Praha 1, v letech 1969–1971. Odtud se ČMVU přestěhovalo roku 2009 do bývalé Jezuitské koleje v Kutné hoře, Barborská 53/24, a dále působí jako Galerie Středočeského kraje, Kutná Hora (GASK).
Toto heslo pojednává o instituci, která sídlila v Husově ulici v Praze.
Na adrese Husova 19-21 je v současnosti Informační centrum Středočeského kraje a Galerie GATE.

Historie budovy

Jádrem budovy je kamenný románský dvorec z konce 12. století, z něhož zůstala zachována přízemní obytná část v dnešním sklepení. Byla to rozlehlá čtvercová místnost sklenutá čtyřmi poli křížové klenby a pasy na střední sloupek. Pasy dosedají na římsové konzolky. Osvětlovala ji z jihu úzká obdélná okénka s široce rozevřenou špaletou.
Koncem 13. a ve 14. století byly na parcele postaveny tři samostatné domy - prostřední dům U klíčů (čp. 156/1), nárožní dům U Zlaté slámy (čp. 156/1) a levý úzký dům nad původním vjezdem do románského dvorce (čp. 229/1).
Dům U klíčů, původně gotický, má raně renesanční fasádu v benátském stylu. Lunetové a křížové klenby v přízemí zůstaly zachovány.
Dům U Zlaté slámy byl z větší části dřevěný až do roku 1726, kdy byl barokně přestavěn.
Třetí dům (čp. 229/1), který fasádou mírně ustupuje z uliční fronty, je v jádru gotický, vybudovaný před rokem 1361, přestavěný klasicistně v 18. století.

Výstavní prostory ČMVU

Středočeská galerie jako pořadatel využívala k výstavám i řadu dalších budov a výstavních síní v celém Středočeském kraji - zámky Nelahozeves, Mělník, Jemniště, Průhonice, Kladno, dále Obecní dům, Arnoldinovský dům v Brandýse nad Labem, MM a GVU Kladno
V letech 1991 až 1995 Karlova univerzita nabídla pro výstavy současného umění prostory křížové chodby Karolina.
Dům U Černé Matky Boží
Po rekonstrukci roku 1994 zde ČMVU instalovalo stálou expozici kubismu a další prostory užívalo jako výstavní síň. Roku 2002 byl dům předán Národní galerii, která zde následujícího roku zřídila muzeum kubismu.

Sbírky ČMVU

Jádrem sbírek je fond vybudovaný počátkem 60. let. Zakladatelé tehdejší Středočeské galerie využili příznivější společenské atmosféry a jejich sběratelské úsilí bylo vedeno snahou reflektovat vývoj umění v jeho strukturované podobě a v souvislostech s dobovým kontextem. Soustředili se na období klasické předválečné moderny 20. a 30. let, období druhé světové války a nástup nových uměleckých skupin konce 50. let a celé období let šedesátých.
Během normalizace byla tato koncepční práce hrubým způsobem přerušena, vedení muzea bylo vyměněno a sbírkový fond byl doplňován spíše malbami 19. století a realistickými díly přijatelnými pro vládnoucí režim, zatímco aktuální tvorba 70.a 80. let zůstala nepovšimnuta. Za obohacení sbírkového fondu lze považovat pouze některé obrazy krajinářské školy z přelomu století.
Nové vedení galerie po roce 1989 proto věnovalo pozornost především rekonstrukci přerušené kontinuity a nákupu děl významných autorů kteří v 70. a 80. letech nesměli vystavovat nebo ukončili v době normalizace školu (generace 12/15 Pozdě, ale přece). Zároveň byla sbírka doplňována o díla současná z okruhu skupiny Tvrdohlavých a jejích generačních druhů. Podrobněji o zastoupení autorů ve sbírce viz heslo Galerie Středočeského kraje, Kutná Hora.
ČMVU v Husově ulici bylo v 60. letech a znovu po roce 1989 jako Středočeská galerie pořadatelem významných výstav moderního umění a vydavatelem katalogů (viz Odkazy). Některé výstavy uvádí následující odstavec.

Stálé expozice

 • od 1963 Jiří Kars, Velvary
 • 1963 - 1971 České moderní umění - výběr ze sbírkových fondů Středočeské galerie, Zámek Nelahozeves
 • od 1967 Lidická sbírka, Památník Lidice

Výstavy (výběr)

 • 1963 Otto Gutfreund: Kresby, Středočeská galerie, Mladá Boleslav
 • 1963 Z díla Ludvíka Kuby, Městské muzeum, Poděbrady
 • 1964 Robert Piesen, Zámek Nelahozeves
 • 1964 Jaroslav Vožniak: Obrazy k Dantově Božské komedii, Oblastní muzeum, Roztoky
 • 1965 František Janoušek 1890 - 1943: Malířské dílo, Zámek Nelahozeves
 • 1965 Emil Filla: Výstava grafických cyklů Boje a zápasy, Kulturní dům, Lidice
 • 1965 České moderní malířství, Zámek Nelahozeves
 • 1965 Karel Souček: Malířské dílo, Zámek Kladno
 • 1966 Výtvarní umělci Středočeského kraje (malířská, sochařská, grafická tvorba), Kladno
 • 1968 Výstava grafiky Skupiny 42. Z fondů Středočeské galerie, putovní výstava
 • 1968 Výstava skupiny Sedm v říjnu, Zámek Nelahozeves
 • 1969 Tschechische Malerei des 20. Jahrhunderts, Ausstellungsräume Berlin 12
 • 1969 František Pacík, Přírodní kino, Slaný


 • 1990 Karel Černý: Kresby ze sbírek Středočeské galerie, Středočeská galerie, Praha
 • 1990 Výtvarné tendence, Středočeská galerie, Praha
 • 1990 Člověk v obraze, Středočeská galerie, Praha
 • 1990/91 Konstruktivní tendence šedesátých let, Středočeská galerie, Praha
 • 1991 Ludvík Feller: Práce z let 1989 - 1991, Středočeská galerie, Praha
 • 1991 Staré evropské umění 15.-19. století, Zámek Nelahozeves
 • 1991 České umění 20. století, Malý zámek, Průhonice
 • 1991 Susanne Wenger: Splynutí, Středočeská galerie, Praha
 • 1991/92 Otakar Slavík: Malby a kresby, Městská knihovna, Praha
 • 1991/92 K.Š. Křižovnická škola čistého humoru bez vtipu, Středočeská galerie, Praha
 • 1992 Jaroslav Králík, Středočeská galerie, Praha
 • 1992 České výtvarné umění 1960–1990, Středočeská galerie, Praha
 • 1992/93 Štyrský, Toyen: Artificialismus 1926 - 1931, Středočeská galerie, Praha
 • 1993 Jitka a Květa Válovy, Středočeská galerie, Praha
 • 1993 Joseph Beuys: Objekty a dokumenty, Středočeská galerie, Praha
Dům u Černé Matky Boží
 • 1994 - 2012 Český kubismus 1911 - 1919, stálá expozice
 • 1994/95 Jiří Kolář ve sbírce Jana a Medy Mládkových
 • 1995 České výtvarné umění XX. století ze sbírek ČMVU
 • 1995 Josef Gočár
 • 1995 Kubismus a česká scénografie ze sbírek Divadelního oddělení Národního muzea v Praze
 • 1995/96 Henri Laurens: Kubistické období / La période cubiste
 • 1995/96 Fluxus je stále luxus
 • 1996 Kamil Linhart
 • 1996 Lyonel Feininger: Akvarely, grafiky a kresby
 • 1996 František Kupka a Otto Gutfreund
 • 1996 Umění zastaveného času / Art when time stood still, Česká výtvarná scéna 1969–1985
 • 1996/97 Ostrov: České výtvarné umění 1918–1938 ze sbírek ČMVU
 • 1997 Robert Rauschenberg: Tribute 21: Grafický soubor / Set of Prints
 • 1997 Karel Kuklík: fotografické dílo 1955–1996
 • 1997 Zjevení, existence, pravda: Figurální motivy v tvorbě Josefa Čapka, 1913 - 1922
 • 1997/98 Bauhaus Výmar - evropská avantgarda 1919 - 1925
 • 1998 Josef Hoffman: Současný světový design nábytku z Rakouska
 • 1998 Vance Kirkland 1904 - 1981
 • 1998/99 Civilizace: České umění čtyřicátých let ze sbírek ČMVU
 • 1999 Bourdelle a jeho žáci: Giacometti, Richier, Gutfreund
 • 1999 Katarzyna Kobro 1898 - 1951
 • 1999 Umění zrychleného času. Česká výtvarná scéna 1958 - 1968
 • 1999/2000 Diet Sayler
 • 2000 Ozvěny kubismu
 • 2000 Alina Szapocznikow
 • 2000 Alf Lechner
 • 2000 Romolo Romani
 • 2000 Dva konce století 1900 2000
 • 2000/1 100 + 1 uměleckých děl z dvacátého století / 100 + 1 Art Works of the Twentieth Century
 • 2001 Jiří Seifert: Sochy
 • 2001 Objekt - objekt: Metamorfózy v čase / Object - object: Metamorphoses in time
 • 2001 Karl Prantl: Retrospektivní výstava životního díla
 • 2001/2 Karl Prantl: Steine / Kameny / Stones

Literatura

 • Potůčková A, Drury R, 2004, ČMVU, Revue Art 1 (2004), s. 17-21
 • Horová A (ed.), 1995, Nová encyklopedie českého výtvarného umění (N-Ž), Academia, Praha ISBN 80-200-0522-6

Výběr katalogů

 • Výtvarné tendence, 1990, Jelínková D, kat. 64 s., SČG Praha, ISBN 80-7056-002-9
 • Člověk v obraze, 1990, Trojanová R, kat. 60 s., SČG Praha, ISBN 80-7056-007-X
 • K.Š. Křižovnická škola čistého humoru bez vtipu, 1991, Brikcius E a kol., kat. 56 s., SČG Praha
 • České výtvarné umění 1960–1990 / Czech Visual Art 1960–1990, 1992, Kohoutek I, Potůčková A, Sekera J, 60 listů, SČG Praha, ISBN 80-7056-009-6
 • Středoevropská galerie a nakladatelství /Galerie und Verlag Mitteleuropa / Central Europe Gallery and Publishing house, 1992, Hošková Vomočilová S, Schleppe S, Sekera J, kat. 104 s., něm., Středoevropská galerie a nakladatelství, Praha
 • Štyrský, Toyen: Artificialismus 1926 - 1931, 1992, Bydžovská L a kol., kat. 56 s., SČG Praha, ISBN 80-7056-010-X
 • Umění zastaveného času / Art when time stood still, Česká výtvarná scéna 1969 - 1985, 1996, Neumann I, ed., kat. 268 s., č., ang., ČMVU, Praha, ISBN 80-7056-050-9
 • ...o přírodě... / ...About Nature..., 1998, Neumann I, Potůčková A, kat. 80 s., č., ang., ČMVU Praha, ISBN 80-7056-066-5
 • Umění zrychleného času, Česká výtvarná scéna 1958-1968, 1999, ed. Alena Potůčková, kat. 147 s., č., ang., ČMVU Praha, ISBN 80-7056-068-1
 • Exprese, 2005, Potůčková A a kol., kat. 63 s., ČMVU Praha, ISBN 80-7056-127-0

Externí odkazy

 • České muzeum výtvarných umění v Praze
 • Informační systém abART: České muzeum výtvarných umění v Praze
 • Informační systém abART: Středočeská galerie
 • Informační systém abART: Galerie Středočeského kraje (GASK)
 • ČMVU, Středočeský kraj

Información del contacto

 • Dirección: Husova 19-21, Praga, 110 00, República Checa
 • GPS: 50° 5.159 N 14° 25.07 E

Mapa

Los hoteles más cercanos

Vuelve al comienzo