Museum der Mährischen Slowakei Slovácké muzeum Uherske Hradiste

Beschreibung

Slovácké muzeum v Uherském Hradišti je regionální muzeum zaměřené na národopisný region Slovácko. Hlavní budova muzea a některé další objekty se nacházejí v Uherském Hradišti, ostatní též v okolních obcích okresu. Muzeum bylo založeno v roce 1914. Není koncipováno jako typicky vlastivědné, od počátku se věnuje etnografii a archeologii, později se záběr rozšířil o výtvarné umění a historii. Územní působnost se vzhledem k orientaci muzea na oblast celého Slovácka vztahuje na části Zlínského kraje i Jihomoravského kraje.

Budovy a objekty

Muzeum zahrnuje více budov, areálů a lokalit.

Hlavní budova

Hlavní budovu ve Smetanových sadech v Uherském Hradišti užívá administrativa muzea, útvar ekonomie, oddělení etnografie, historie a dokumentace. V budově se nachází nová moderní multimediální stálá národopisná expozice Slovácko. Pořádají se zde výstavy. Na tomto místě má muzeum též knihovnu.

Tuto budovu střeleckého spolku a pozdější restaurace, postavenou v letech 1801 až 1803 na místě dřevěné střelnice, zakoupilo v roce 1929 město pro potřeby muzea. K muzejním účelům je využívána od roku 1931. Moderní přístavbu ke starší budově provedenou v letech 1936-1937 v rámci přípravy na Výstavu Slovácka 1937, na níž se muzeum významně podílelo, navrhl mezinárodně respektovaný architekt Bohuslav Fuchs. V roce 1964 byla budova muzea prohlášena za architektonickou památku.

Následující léta patří v historii muzea k nejvýznamnějším, došlo k značnému obohacení sbírkového fondu, rozvoji odborné činnosti i výstavbě nového křídla budovy muzea. Finanční prostředky ke stavbě byly získány z výtěžků Výstavy Slovácka 1937, na jejíž přípravě se muzeum významně podílelo.

Galerie

V Galerii Slováckého muzea je umístěna umělecká sbírka. Je zde expozice Umění jihovýchodní Moravy, pořádají se tu umělecké výstavy, občas i výstavy jiného druhu. Ve výstavních programech jsou prezentována díla domácích i zahraničních autorů. Vedle výstav se v galerii pořádají různé kulturní programy, např. koncerty a divadelní představení.

Jedná se o budovu bývalé vojenské zbrojnice. Tento barokní objekt byl vystavěn v letech 1721 až 1723. Nalézá se v Otakarově ulici v Uherském Hradišti. Po zrušení pevnosti za císaře Josefa II. došlo ke změně účelu na c.k. poštu. Dalším využitím bylo skladiště. Stav neudržované budovy se stal havarijním. Ke konci 50. let 20. století bylo započato s rekonstrukcí. Celkové rekonstrukce byly dokončeny v roce 1992. Při povodních v roce 1997 byly podmáčeny pilíře a popraskaly klenby. Ke statickému zajištění kleneb byl využit nový systém zajišťování stavebních konstrukcí - Helifix. Záchraně památky se dostalo ocenění udělením titulu Stavba roku 1998. Objekt byl prohlášen za nemovitou kulturní památku.

Muzeum lidových pálenic

Nachází se v obci Vlčnov. Bylo otevřeno v roce 2010. Expozice seznamuje s historií výroby lihových nápojů se zvláštním aspektem na ilegální destilaci na moravsko-slovenském pomezí. Najdeme zde téměř padesát mnohdy kuriózních destilačních přístrojů, různé potřeby na pálení, nádoby, láhve, viněty apod. Toto ojedinělé muzeum je sídlem Společnosti přátel slivovice České republiky, kterou založili autoři expozice PhDr. Ivo Frolec (dlouholetý ředitel Slováckého muzea v Uherském Hradišti) a jeho kolega Mgr. Jiří Severin.

Soubor lidových staveb

Zahrnuty jsou dvě zemědělské usedlosti - č.p. 90 a č.p. 93 - v obci Topolná. Jedná se o selské usedlosti s patrovou komorou. Dům č.p. 90 má hospodářskou část, již ukončuje výměnek a kovárna. Kovárna je zpřístupněna od roku 1998. Roku 1996 byl objekt doplněn o kopii stodoly, 1998 byla přidána roubená studna. Dům č.p. 93 zahrnuje hospodářský trakt a výměnek. Nachází se zde expozice lidového bydlení a původní chlévy se zemědělským nářadím. V patře komory jsou vystaveny předměty vztahující se k praní a mandlování a expozice rybářství.

Archeologické lokality

Ve čtyřech archeologických lokalitách se nacházejí rekonstruované základy velkomoravských chrámových staveb. Tyto lokality jsou národními kulturními památkami.

Jedná se o tyto objekty:

 • Staré Město - „Na Špitálkách“
 • Uherské Hradiště – Sady „Špitálky“
 • Modrá - archeologické naleziště „Na Díle“
 • u Osvětiman - Hradisko svatého Klimenta

Za zvláštní zmínku stojí Památník Velké Moravy ve Starém Městě „Na Valách“, vybudovaný na základech hřbitovního kostela z 9. století, odkrytých při výzkumu v roku 1949. Stavbu obklopovalo rozsáhlé pohřebiště. Některé hroby jsou zachovány in situ. Je zde umístěna stálá archeologická expozice vztahující se k velkomoravské aglomeraci. Výstavu doplňují kreslené i trojrozměrné rekonstrukce. Prezentovány jsou i výsledky aktuálních archeologických výzkumů.

Archeologické oddělení a Přednáškové centrum

Nacházejí se v budově bývalých kasáren, opuštěných armádou v roce 2001, získaných městem v následujícím roce. Objekt byl v dalších letech zrekonstruován. Kromě Archeologického oddělení a Přednáškového centra je zde fotolaboratoř a další prostory potřebné k provozu muzea.

Letecké muzeum Kunovice

Letecké muzeum vzniklo v roce 1970. Založili jej členové Slováckého aeroklubu. Zpočátku se zaměřovalo výhradně na letouny vyráběné v Kunovicích, později byly přidávány i stroje jiných výrobců. Muzeum bylo dříve umístěno v prostorách podniku Let Kunovice, odkud bylo přemístěno roku 1985. Od roku 1991 se nachází v těsné blízkosti Slováckého aeroklubu.

Areál státního zámku Buchlovice

Slovácké muzeum pořádá též výstavy v areálu zámku Buchlovice.

Expozice národopisná a umělecká

Národopisná expozice

Národopisná expozice Slovácko je situována v hlavní budově muzea. Skládá se z částí:

 • Život v kruhu výročních zvyků – ukazuje život na vesnici v průběhu hospodářského roku,
 • Slovácko - Lidové odívání – ukázky krojů různých druhů, rozdíly mezi subregiony Slovácka,
 • Tradiční sídlo a dům.

Umění jihovýchodní Moravy

Tato expozice je situována v Galerii Slováckého muzea. Soustřeďuje díla významných osobností od konce 19. století do druhé třetiny 20. století. Dokumentuje charakteristické rysy výtvarné kultury oblasti. Prezentováni jsou tito umělci:

 • generace inspirovaná moravským venkovem,
 • uherskohradišťští rodáci a ti, kteří Slovácko navštěvovali či se na něj přistěhovali,
 • nová generace tvůrců z období od 30. let 20. století.

Zařazení muzea do programů

Muzeum plní funkce:

 • Centra péče o tradiční lidovou kulturu Zlínského kraje
 • Archeologického centra Velké Moravy a středního Pomoraví
 • Centra lité medaile, plakety a drobné plastiky

Mezinárodní sympozium lité medaile, plakety a drobné plastiky

Toto pracovní setkání medailérů se koná v ateliérech Střední uměleckoprůmyslové školy od roku 1988, a to zpravidla jednou za dva roky. Organizátory jsou Slovácké muzeum, Střední uměleckoprůmyslová škola Uherské Hradiště a Město Uherské Hradiště.

Společenskovědní sborník Slovácko

Slovácko : společenskovědní sborník pro moravsko-slovenské pomezí je vydáván Slováckým muzeem od roku 1959. Vychází jedenkrát ročně. ISSN: 0583-5569, jednotlivé svazky mají ISBN. Přináší informace o počinech v oborech: národopis, archeologie, historie, dějiny umění. Publikuje studie, články, zprávy, recenze. Struktura odpovídá odbornému zaměření muzea.

Reference

Literatura

 • Josef Jančář: Slovácké muzeum 1914-1964, Slovácké muzeum, Uherské Hradiště 1965
 • Ludmila Tarcalová, Marta Kondrová: Průvodce národopisnou expozicí Slovácko, Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, Uherské Hradiště 2014, ISBN 978-80-87671-11-5

Externí odkazy

 • Obrázky, zvuky či videa k tématu Slovácké muzeum ve Wikimedia Commons
 • Slovácké muzeum v Uherském Hradišti

Fotos

 • Museum der Mährischen Slowakei

Kontakt Informationen

 • Adresse: Smetanovy sady 179, Uherske Hradiste,
  686 01, Tschechische Republik
 • GPS: 49° 4.049 N 17° 28.088 E

Lage

Scrolle nach oben