Národní galerie

Popis

Národní galerie v Praze (zkráceně jen Národní galerie, zkratka NG) je státní organizace spravující největší sbírku výtvarného umění v Česku. Galerie vznikla ze soukromě iniciované obrazárny, která od konce 18. století veřejně vystavovala původně zapůjčené obrazy, současný charakter získala v 1. polovině 20. století. Umění ze svých sbírek vystavuje ve stálých expozicích a pořádaných výstavách v několika budovách v Praze i mimo ni, které jsou všechny významnými kulturními památkami. Jejím generálním ředitelem je historik umění Jiří Fajt.

Historie

Dějiny Národní galerie v Praze se začaly psát 5. února 1796, kdy se skupinka významných představitelů vlastenecky zaměřené české šlechty (Kolowratové, Šternberkové, Nosticové) společně s několika vzdělanci z řad osvícenského měšťanstva rozhodla pozdvihnout upadlý umělecký vkus české veřejnosti. Organizace, nazvaná Společnost vlasteneckých přátel umění, pak založila dvě významné instituce. Akademii umění a veřejně přístupnou Obrazárnu. Právě Obrazárna Společnosti vlasteneckých přátel umění se stala přímou předchůdkyní Národní galerie v Praze. Roku 1902 přibyla k Obrazárně další významná instituce – Moderní galerie Království českého jako soukromý majetek věnovaný císařem Františkem Josefem I. Moderní galerie pak začala budovat základní kolekci českého umění 19. a 20. století.

V roce 1918 se Obrazárna Společnosti vlasteneckých přátel umění proměnila v ústřední uměleckou sbírku nového československého státu. Vedení Obrazárny se v roce 1919 ujal Vincenc Kramář, který ji za krátkou dobu proměnil v relativně moderní, odborně spravovanou galerii. Za druhé světové války, v roce 1942 přešly pod správu Národní (oficiálně Českomoravské zemské) galerie fondy zrušené Moderní galerie. Současná Národní galerie v Praze byla zřízena a posvěcena v roce 1949 zákonem o Národní galerii v Praze.

Poslání

Národní galerie v Praze je výzkumnou organizací, jejímž hlavním účelem je provádět základní i aplikovaný výzkum a experimentální vývoj a šířit jejich výsledky prostřednictvím vědeckých publikací, výstav, výukových programů, metodik, příp. převodem technologií. Prvotní myšlenka, stojící u zrodu NG, je přítomná ve všech složitých peripetiích jejího vývoje: prostřednictvím uměleckých děl povznést ducha národa. V tomto ideálu spatřujeme poslání Národní galerie v Praze i dnes.

Výstavní prostory

Národní galerie v Praze spravuje nejrozsáhlejší umělecké sbírky v České republice, které jsou umístěny v depozitářích a částečně v expozicích, které jsou přístupné veřejnosti:

Sbírka starého umění
 • Středověké umění v Čechách a střední Evropa 1200–1550 – Anežský klášter
 • Evropské umění od antiky do závěru baroka – Šternberský palác
 • Baroko v Čechách – Schwarzenberský palác
 • Barokní malířství a sochařství ze sbírek Národní galerie v Praze – zámek Žďár nad Sázavou
Sbírka grafiky a kresby
 • Sbírka grafiky a kresby - Palác Kinských (depozitář)
Sbírka umění 19. století
 • České umění 19. století ze sbírek Národní galerie v Praze – Zámek Fryštát v Karviné
 • Umění 19. století od klasicismu k romantismu – Salmovský palác

Některá díla 19. století jsou také součástí expozice ve Veletržním paláci (Česká moderna I., Francouzské umění 19. století).

Sbírka orientálního umění
 • Umění Asie a Umění Starověku – Palác Kinských
Sbírka moderního a současného umění
 • Umění 20. a 21. století – Veletržní palác
Krátkodobé výstavy

Prostory pro časově omezené výstavy se nacházejí ve většině budov Národní galerie, poněkud samostatnější jsou:

 • Konírna paláce Kinských
 • Salmovský palác

Vybraná díla

Středověké umění v Čechách a střední Evropa 1200–1550 (Klášter sv. Anežky České)

Evropské umění od antiky do závěru baroka (Šternberský palác)

Baroko v Čechách (Schwarzenberský palác)

Umění 20. a 21. století (Veletržní palác)

Externí odkazy

 • Galerie Národní galerie v Praze ve Wikimedia Commons
 • Obrázky, zvuky či videa k tématu Národní galerie v Praze ve Wikimedia Commons
 • Seznam děl v Souborném katalogu ČR, jejichž autorem nebo tématem je Národní galerie v Praze
 • www.ngprague.cz – oficiální stránky Národní galerie v Praze

Kontaktní údaje

 • Adresa: Dukelských hrdinů 47, Praha, 170 00, Česká republika
 • GPS: 50° 6.081 N 14° 25.96 E

Mapa

Nejbližší hotely

Nahoru