Muzeum hlavního města Prahy Praha

Popis

Muzeum hlavního města Prahy je česká muzejní instituce založená roku 1881. Věnuje se hlavně historii a prehistorii města Prahy. Její hlavní budova se nachází na Florenci u ulice Křižíkova (Praha 8, Nové Město, Na Poříčí 1554/52). V roce 2013 navštívilo objekty muzea přes 1 milion návštěvníků, nejnavštěvovanějšími byly Petřínská rozhledna (480 tis.) a Zrcadlové bludiště na Petříně (309 tisíc).

Historie

Muzeum bylo založeno roku 1881, kdy byl ustanoven muzejní výbor. Důvodem pro založení instituce byla snaha zabránit prodeji a vyvážení památek do zahraničí. Hlavním úkolem muzea bylo sbírání a získávání památek, které souvisejí s dějinami Prahy a se životem Pražanů v minulosti. Dalším úkolem výboru bylo najít budovu, ve které by mohly být získané památky vystaveny pro veřejnost.

Roku 1882 byl zakoupen kavárenský pavilon a o rok později bylo muzeum otevřeno pro veřejnost. Kavárenský pavilon, který byl postaven 1876, se nacházel západně od stávající hlavní budovy muzea; roku 1974 musel ustoupit stavbě magistrály. Roku 1883 se prvním ředitelem muzea stal Břetislav Jelínek (1843–1926), amatérský archeolog a sběratel starožitností. Ve funkci ředitele muzea setrval do roku 1913. Významné zásluhy o muzeum a jeho sbírky měl architekt Antonín Wiehl, který se po celý život věnoval archeologii, sběratelství a ochraně památek. Od roku 1882 byl členem zakládajícího komitétu muzea. V muzeu aktivně působil až do své smrti (1910) jako jeho jednatel a denně jej navštěvoval a zpracovával nebo získával sbírky.

Hlavní budova

Kavárenský pavilon byl pro sbírky muzea malý a také nebyl dostatečně reprezentativní, proto výbor rozhodl o stavbě budovy nové. Původní plány projektovali architekti Antonín Wiehl a Jan Koula, nový projekt vypracoval Antonín Balšánek. Budova v novorenesančním slohu byla vystavěna v letech 1896 až 1898 a slavnostně otevřena byla o dva roky později. Je dvouposchoďová, tvořená dvěma bočními křídly a uprostřed vystupujícím rizalitem, který je zakončen tympanonem. V něm lze vidět reliéf Historie s uměním, vědou a řemesly tvoří slávu minulosti naší od Ladislava Šalouna, na jeho vrcholku je socha Alegorie Prahy od téhož autora. Zadní průčelí je rozčleněno půlkruhovým rizalitem. Uvnitř budovy ve středu je vestibul se schodištěm, v křídlech se nacházejí výstavní sály. Budova je kulturní památkou.

Expozice

V hlavní budově se nachází jeden z nejatraktivnějších exponátů sbírek muzea – Langweilův model Prahy. Detailní papírový model o ploše asi 20 m2 s více než 2000 objekty zachycuje stav historického centra města v letech 1826-1837. Kromě stálých expozic muzeum návštěvníkům nabízí i krátkodobé výstavy. Pod Muzeum hl. m. Prahy spadá dále Podskalská celnice na Výtoni, Dům U Zlatého prstenu (Týnská 6), Müllerova vila (Nad Hradním vodojemem 14), Rothmayerova vila (U páté baterie 50), zámecký areál Ctěnice a také Pražské věže (tj. Petřínská rozhledna, Zrcadlové bludiště na Petříně, Staroměstská mostecká věž, Malostranská mostecká věž, Prašná brána, Svatomikulášská městská zvonice a Novomlýnská vodárenská věž).

Hlavní budova

 • Praha v pravěku
 • Středověká Praha
 • Praha na přelomu středověku a novověku
 • Barokní Praha
 • Langweilův model Prahy
 • 3D kino – virtuální průlet Langweilovým modelem Prahy
 • Vítejte ve středověkém domě – dětské muzeum
 • Slabikář návštěvníků památek

Zámecký areál Ctěnice

 • Zámek Ctěnice / Dějiny, stavební vývoj a obnova
 • Dějiny obce Vinoře / Od pravěku do 20. století

Zrcadlové bludiště na Petříně

 • Boj studentů se Švédy na Karlově mostě roku 1648 – diorama, monumentální malba z roku 1891 s rozměry 8×10 m, autory jsou bratři Adolf a Karel Liebscherové.

Architektonický trojúhelník

Pražské věže

Ze sbírek muzea

Reference

Literatura

 • JINDROVÁ, Jarmila. Muzeum hlavního města Prahy. Praha : Olympia, 1970.
 • MÍKA, Zdeněk. Muzeum hlavního města Prahy: průvodce. Praha : Muzeum hlavního města Prahy, 2001. ISBN 80-85394-37-5
 • LIŠKA, Antonín, FRAUENTERKA, Miroslav, ŠTIKOVÁ, Eva. Muzeum hlavního města Prahy. Praha : Sportovní a turistické nakladatelství, 1957.
 • STÁTNÍKOVÁ, Pavla, DVOŘÁK, Tomáš (ed.). Historia Pragensia. Historický sborník Muzea hlavního města Prahy. Praha : Muzeum hlavního města Prahy, 2003. ISBN 80-85394-46-4
 • JELÍNEK, Břetislav. Ze zbrojnice Městského musea pražského. Praha: Obec pražská, 1913. Dostupné online. 
 • WIRTH, Zdeněk. Antonín Wiehl a česká renesance. první. vyd. Praha: Jan Štenc, 1921 (1921 tisk). 27 s. S. 7 - 11, 26. (česky) Zvláštní otisk ze sborníku Umění. 

Externí odkazy

 • Obrázky, zvuky či videa k tématu Muzeum hlavního města Prahy ve Wikimedia Commons
 • Oficiální stránky

Fotografie

 • Muzeum hlavního města Prahy
 • Muzeum hlavního města Prahy

Kontaktní údaje

 • Adresa: Na Poříčí 52, Praha,
  180 00, Česká republika
 • GPS: 50° 5.399 N 14° 26.308 E

Poloha

Nahoru