Moravská galerie

Popis

Moravská galerie v Brně (zkráceně jen Moravská galerie, resp. MG) je druhé největší muzeum umění v České republice. Je výjimečná šíří svého záběru. Jako jediné muzeum umění v České republice se zabývá výtvarnou kulturou zcela komplexně. Pracuje jak s volným uměním, tedy malbou, kresbou, grafikou a plastikou od nejstaršího období po současnost, tak s fotografií, užitým uměním, grafickým designem a architekturou.

Moravská galerie v Brně vlastní čtyři architektonicky pozoruhodné budovy: Pražákův palác, Uměleckoprůmyslové muzeum, Místodržitelský palác a Jurkovičovu vilu. Společně s vídeňským Muzeem užitého umění (MAK) spravuje Rodný dům Josefa Hoffmanna v Brtnici u Jihlavy. Prezentuje výtvarnou kulturu území České republiky v evropském kontextu, a to jak ve stálých expozicích, tak prostřednictvím krátkodobých výstav. S tímto úsilím souvisí i spolupráce s řadou tuzemských i zahraničních institucí a účast na mezinárodních projektech. V celosvětovém měřítku má z aktivit Moravské galerie v Brně největší význam Mezinárodní bienále grafického designu pořádané od roku 1963.

Výstavy i expozice obohacuje doprovodný program ve formě přednášek, komentovaných prohlídek výstav, dílen, koncertů a performancí koncipovaný pro všechny návštěvnické skupiny. Zvláštní důraz je kladen na dětské publikum, ať už se jedná o individuální návštěvníky nebo organizované skupiny. O otevřenosti muzea svědčí i zřízení kolekce uměleckých děl pro nevidomé a slabozraké a na ni vázané výstavní projekty.

Historie

Roku 1816 bylo císařským patentem zřízeno Františkovo muzeum (od r. 1900 nazývané Moravské zemské muzeum). Již okamžikem založení se jeho součástí stala sbírka obrazů a plastik, která dala vzniknout významnému muzejnímu oddělení nazývanému „Obrazárna“, které se chápalo jako reprezentativní a centrální sbírka volného umění země moravské.

Roku 1873 vzniklo z popudu kruhů průmyslníků na Moravě a Obchodní a živnostenské komory v Brně Moravské průmyslové muzeum. Bylo centrální moravskou institucí, která pečovala o zvelebování, kvalitu a rozvoj průmyslu v zemi. Muzeum se během své existence stalo centrem rozvoje průmyslového designu na Moravě, centrem sdružení rakouských uměleckoprůmyslových muzeí a později všech nestátních muzeí Rakouské monarchie. Aktivity muzea měly i významný umělecký rozměr, i proto nese od r. 1907 název Muzeum umění a průmyslu a od r. 1919 Moravské uměleckoprůmyslové muzeum.

Spojením Obrazárny Moravského muzea a Uměleckoprůmyslového muzea vzniká 1. dubna 1961 Moravská galerie v Brně, která je přímou nástupnickou organizací těchto dvou institucí.

Současnost

Spojením Obrazárny zaměřené na volné umění a Uměleckoprůmyslového muzea zaměřeného na průmyslový design dala Moravská galerie v Československu vzniknout konceptu univerzální instituce muzea umění, jež se nesoustředí jen na určitý výsek výtvarné tvorby, nýbrž ji pojímá v co možná nejširším záběru. Moravská galerie se nachází v několika budovách, které současně prezentují jednotlivé oblasti výtvarného umění.

 • Pražákův palác na Husově ulici 18 je centrální budovou Moravské galerie. Původně soukromý městský palác barona Aloise Pražáka byl počátkem 90. let adaptován pro potřeby galerie umění a slavnostně otevřen dne 17. listopadu 1994. Umístěna je zde stálá expozice moderní umění a konají se zde výstavy zaměřující se na moderní a současné umění. Pražákův palác slouží zároveň jako administrativní a centrální pracoviště MG. Sídlí v něm knihovna soustřeďující české i zahraniční publikace, časopisy a katalogy výstav vztahující se k umění. Od roku 2013 procházel Pražákův palác postupnou obnovou, završenou v roce 2015 projektem s názvem ART IS HERE. S ním se dočkala reorganizace stálá expozice umění první poloviny 20. století, která představuje výběr nejvýznamnějších děl a tvůrců české moderny a avantgardy. Osu navazující stálé expozice Nového umění tvoří díla sbírky a osobního archivu teoretika umění, kurátora, sběratele a klíčové osobnosti kulturního Brna, Jiřího Valocha. Expozice dokumentuje zásadní projevy umění od druhé poloviny 20. století, mapuje jeho lokální podoby i mezinárodní přesahy. Obě stálé expozice spojuje skluzavka, která umožňuje každému návštěvníkovi hladký přesun napříč obdobími i patry galerie.
 • Uměleckoprůmyslové muzeum na Husově ulici 14 je historická budova Moravského průmyslového muzea. Stálou expozicí prezentuje dějiny průmyslového designu, avšak jeho velmi reprezentativní prostory slouží i řadě dalších výstav z oblasti architektury, malířství, grafiky apod. V budově je v provozu citlivě adaptovaný původní přednáškový sál. V roce 2016 se muzeum navrátilo ke své původní funkci vystavování designu a užitého umění. V rámci projektu ROK DESIGNU se zde na jaře představil ve své první rozsáhlé retrospektivě Maxim Velčovský, na podzim bude prostor věnován designérskému studiu Olgoj Chorchoj. Léto již tradičně patří 27. mezinárodnímu bienále grafického designu Brno 2016, nejvýznamnější přehlídce grafického designu u nás, která je pořádaná od roku 1963.
 • Místodržitelský palác na Moravském náměstí 1a je bývalý konvent augustiniánského kláštera. Část tohoto paláce využívá MG od roku 1990 jako výstavní prostory pro dočasné výstavy a stálou expozici sbírky starého umění.
 • Rodný dům Josefa Hoffmanna v Brtnici – dům architekta a designéra Josefa Hoffmanna spravuje MG od roku 2006. Kromě rekonstrukce originálních interiérů z doby počátku století nabízí stavba výstavy orientující se na osobnost Josefa Hoffmanna a design Wiener Werkstätte.
 • Vila Dušana Jurkoviče je vlastní vilou originálního architekta a designéra. Po jejím zakoupení od soukromých majitelů prošla celkovou rekonstrukcí a od roku 2010 byla zpřístupněna veřejnosti. Kromě restaurování interiérů objekt slouží jako výstavní a badatelské centrum v oblasti architektury a designu.

Od roku 1963 MG každoročně pořádá Mezinárodní bienále grafického designu, což je vůbec nejstarší přehlídka grafického designu na světě.

Ředitelé Moravské galerie v Brně

Ředitelé Uměleckoprůmyslového muzea

 • Friedrich Auzberger 1873-1874
 • Johann G. Schön 1874-1883
 • August Prokop 1883-1893
 • Julius Leisching 1893-1922
 • Karl Schirek 1922-1923
 • Stanislav Sochor 1923-1938
 • Václav Richter 1938-1940
 • Rudolf Leger 1940-1945
 • Václav Richter 1945-1948
 • Adolf B. Král 1948-1950
 • Jiřina Vydrová 1950-1954
 • Alena Kudělková 1954-1961

Ředitelé MG

 • Jiří Hlušička 1961-1989
 • Marie Dohnalová 1989-1990
 • Jaroslav Kačer 1990-1997
 • Kaliopi Chamonikola 1997-2003
 • Marek Pokorný 2004-2012
 • Jan Press od r. 2013

Externí odkazy

 • Obrázky, zvuky či videa k tématu Moravská galerie v Brně ve Wikimedia Commons
 • Oficiální stránky MG v Brně
 • Knihovna Moravské galerie v Brně
 • Moravská galerie v Brně na Facebooku

Kontaktní údaje

 • Adresa: Husova 18, Brno, 662 26, Česká republika
 • GPS: 49° 11.739 N 16° 36.255 E

Mapa

Nejbližší zajímavá místa

Nejbližší hotely

Nahoru