• Email: info@pragap.com
  • Tel: +420 261 264 369

Bertramka Praha

Bertramka Popis

Bertramka je usedlost v klasicistním slohu z poloviny 18. století nacházející se na pražském Smíchově. Dnes slouží částečně jako muzeum, s tematikou zdejšího pobytu Wolfganga Amadea Mozarta u manželů Duškových, s původní koncertní síní. Budova čp. 169 se nachází v prodloužení Mozartovy ulice, číslem orientačním 2 je přiřazena k uličce U Mrázovky. Usedlost byla od roku 1964 zapsána v seznamu kulturních památek. V lednu 2019 prohlásila vláda Bertramku na návrh ministra Antonína Staňka národní kulturní památkou.

Historie

Původně na jejím místě stával starý dřevěný viniční domek. Místo něj byla na konci 17. století postavena z lomové opuky nová usedlost pojmenovaná po majitelích Františce Bertramské ze Zornfelsu a jejím manželovi Františkovi z Bertramu, kteří byli už jejími třetími majiteli – získali ji v dražbě roku 1743. Později nechali usedlost upravit na letovisko po vzoru předměstských vil.

V roce 1784 ji koupila operní pěvkyně Josefína Dušková se svým chotěm, skladatelem a hudebníkem Františkem Xaverem Duškem. V letech 1787 a 1791 je navštívil Wolfgang Amadeus Mozart. Mozart se nikdy ve svých dochovaných dopisech nezmínil o pobytu na Bertramce. O první návštěvě Prahy (v lednu a únoru 1787), Mozart pouze zaznamenal, že bydlel v paláci Johanna Josepha Franze von Thun-Hohenstein na Malé Straně. Pro jeho další návštěvy (říjen až listopad 1787 a srpen až září 1791), je obtížné si představit, že by bylo praktické dlouhodobě pobývat na Bertramce, která byla až za městskými hradbami. Pravděpodobné jsou pouze příležitostné návštěvy Mozarta na Bertramce.


V roce 1925 přešla Bertramka dědictvím do majetku Mezinárodní nadace Mozarteum od poslední majitelky M. Slizenské. O dva roky později byl založen spolek Mozartova obec, který v lednu 1929 objekt odkoupil.

Po roce 1989 byla majitelem Bertramky městská část Praha 5, která objekt pronajímala společnosti Comenius, v jejímž čele stál právník Karel Muzikář starší. Mobiliář byl zapůjčen z Českého muzea hudby, Národní galerie a Uměleckoprůmyslového muzea. Mezi exponáty byla i lokna Mozartových vlasů. Objekt byl zpřístupněný a pořádaly se v něm nebo v zahradě koncerty. Dne 2. prosince 2009 převzal klíče od Bertramky spolek Mozartova obec, který se 18 let přel o vlastnictví. V roce 2010 otevřel expozici založenou na fotografiích a panelech s texty. V říjnu 2016 byla Bertramka pro veřejnost uzavřena a objekt se opravuje.

Dne 28.1.2019 schválila Vláda ČR "Návrh nařízení vlády o prohlášení Usedlosti Bertramka v Praze za národní kulturní památku".

Popis

Usedlost tvoří areál, jehož hlavním objektem je obytná budova obrácená hlavním průčelím do dvora. Hlavními viditelnými prvky této stavby jsou předsunuté dvojramenné schodiště a lodžie. Jižní krátké čelo budovy se otevírá do prostoru stoupající zahrady. Naproti je stodola s třípatrovým špýcharem. Hned vedle domu stojí přízemní část bývalého viničného lisu se silným zdivem. Místo něj je dnes zde Památník Wolfganga Amadea Mozarta a manželů Duškových se stálou expozicí. Celý objekt prošel rekonstrukcí v roce 1956 u příležitosti 200. výročí Mozartova narození. Další opravy proběhly v letech 1986 a 1987. Usedlost Bertramka je od roku 1964 památkově chráněna.

Zahrada

Původně užitková zahrada a vinohrad byly na konci 18. století nahrazeny parkovou úpravou. Bylo zde např. kaštanové stromořadí. To ovšem zmizelo při požáru v roce 1871 a poté, co došlo k velké přestavbě usedlosti.

Otevírací doba

Vila Bertramka bývala otevřena od čtvrtka do neděle v době od 10 do 17 hodin. V současné době je ale pro návštěvníky nepřístupná z důvodu probíhající rekonstrukce. Vila i přilehlá zahrada je v neudržovaném a zanedbaném stavu. Restituční spor o Bertramku trval dvacet let a objekt se teprve v roce 2010 vrátil do majetku Mozartovy obce.

Fotografie

  • Bertramka
  • Bertramka

Kontaktní údaje

  • Adresa: Mozartova 129, Praha,
    150 00, Česká republika
  • GPS: 50° 4.225 N 14° 23.699 E
Nahoru